פתיחת תפריט הנגישות  

עדכוני חקיקה

מאת כרמית דוד - מנהלת מטה מקצועי

1. הוארכה בשלושה חודשים הוראת השעה למשיכת כספים עד 7,000 ₪ בפטור ממס

ב- 29 במרץ הודיע אגף שוק ההון במשרד האוצר על הארכת הוראת השעה למשיכת כספים בפטור ממס עד 7,000 ₪ בשלושה חודשים נוספים וזאת ,ככל הנראה על רקע ההיענות הנמוכה של הציבור עד כה. הוראת השעה תהיה בתוקף עד ה- 30 ביוני 2015.  לצפייה בתקציר התקנות לחץ כאן
 

2. חוזר שפרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר קובע, כי חברת הביטוח תאפשר ללקוח הממחזר משכנתה להמשיך את הכיסוי הביטוחי אצלה באותם תנאים וללא כל צורך בחיתום רפואי מחדש

ב- 18 במרץ פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר חוזר הקובע כי עסקת מחזור משכנתה על ידי המבוטח לא תהווה עילה לביטול רציפות הכיסוי הביטוחי בפוליסה לביטוח חיים שנרכשה אגב עסקת המשכנתה. על פי ההוראה, חברת הביטוח שבה מתנהלת הפוליסה תאפשר למבוטח להמשיך את הכיסוי הביטוחי אצלה, בפוליסה שברשותו או בפוליסה חדשה, באותם תנאים וללא כל צורך בחיתום רפואי מחודש. זאת, לגבי סכום ביטוח ותקופת ביטוח שאינם עולים על סכום הביטוח ותקופת הביטוח הקבועים בדף פרטי הביטוח, כפי שהיו בתוקף לפני ביצוע עסקת מחזור המשכנתה. האמור יחול באופן זהה גם על בקשת מבוטח להפחית את סכום הביטוח בפוליסת ריסק מוות קיימת.
לצפייה בחוזר לחץ כאן
 

3.חברות הביטוח מחויבות למסור הודעה מנומקת לכל מבוטח בעל מוגבלות שניתן לו יחס שונה או שזו סירבה לבטחו

מבירור פניות ציבור שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצא כי ישנן חברות ביטוח שבמקרים מסוימים אינן מוסרות הודעה מנומקת למבוטח בעל מוגבלות בעת שניתן לו יחס שונה או לאדם בעל מוגבלות שחברת הביטוח סירבה לבטחו.
ב – 12 בפברואר אגף שוק ההון במשרד האוצר שלח מכתב למנהלי חברות הביטוח ובו הוא מחייב אותן להעביר הודעה מנומקת לכל אדם עם מוגבלות שהיא מסרבת לבטחו אשר תציין שהחלטת חברת הביטוח נבעה מכך שלהערכתה הסיכון הביטוחי המסוים עקב המוגבלות גדול בהשוואה לסיכון הביטוחי של מי שאינם בעלי אותה מוגבלות . כמו כן, בכל מקרה בו חברת ביטוח מסרבת לקבל ביטוח בריאות של אדם נכה או בעל מגבלה בריאותית, עליה לצרף למכתב הדחייה את המידע שעליה התבססה, נתונים אקטואריים, נימוקים מתחום הרפואה או התייחסות למידע סטטיסטי רלוונטי.
לצפייה במכתב האוצר לחץ כאן
 

האמור להלן הינו תמצית המובאת לצורכי עדכון בלבד, וההוראות המחייבות הן הוראות כפי שהן מפורסמות ומעודכנות מעת לעת על פי דין. אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או משום המלצה לבצע ו/או להימנע מלבצע עסקה במוצר פנסיוני. מומלץ להיוועץ בבעלי רישיון מתאימים בכל פעולה במוצרים פנסיוניים, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים.

נשמח לעמוד לשירותך:

* שדה חובה