פתיחת תפריט הנגישות  

משיכה פטורה ממס מחשבונות קטנים בקופות גמל

מאת כרמית דוד - מנהלת המטה המקצועי

החל מה- 24 לאפריל יהיה ניתן למשוך בפטור ממס כספים מחשבונות בקופות גמל עם יתרה של עד 7000 ₪.

ב- 26 במרץ 2014 פורסמה הוראת שעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל לבצע משיכה של כספים מחשבונות לא פעילים שסכומם אינו עולה על 7,000 ₪.
הוראה זו פורסמה בעקבות הסכמת האוצר לאפשר למנהלי קופות הגמל לגבות החל מ-2016 דמי ניהול מינימליים בסך 6 שקלים לחודש וכתוצאה מכך עמיתים המחזיקים בחיסכון בחשבונות קטנים נפגעים כיוון שכן עבורם דמי ניהול אלו גבוהים מדמי הניהול בשיעור מרבי של 1.05% שהותר לגבות מהם עד כה.

משיכת הכספים תתאפשר בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

1. החשבון לא פעיל - לא הופקדו כספים בחשבון החל מ- 1.1.12.

2. לא בוצעה העברת כספים - לא בוצע ניוד מקופת גמל אחרת לחשבון או ממנו החל מ- 1.1.2013.

3. צבירה מקסימלית בסך 7,000 ש"ח - היתרה הצבורה הכוללת בכל החשבונות באותה קופת הגמל (נכון ל- 31.12.2012) לא תעלה על 7,000 ש"ח.

הוראת השעה תהיה תקפה החל מה- 24.4.2014 ועד ל- 31.3.2015.
 

למקבץ שאלות ותשובות שפורסם על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר - לחץ כאן

נשמח לעמוד לשירותך:

* שדה חובה