פתיחת תפריט הנגישות  

שינויים בדוחות השנתיים והרבעוניים

מאת כרמית דוד - מנהלת מטה מקצועי

בהתאם להוראות המפקחת על הביטוח ("הפיקוח"), החל מחודש  זה, יחולו שינויים בדוחות השנתיים לשנת 2014 שישלחו לציבור המבוטחים והעמיתים וכן בדוחות הרבעוניים.

מהם השינויים אשר יחולו?

 
 

דוח שנתי מקוצר

לגישת הפיקוח, הדוחות שנשלחו עד היום היו ארוכים, מייגעים ובלתי מובנים לציבור המבוטחים.
החל מהחודש הקרוב, ישלחו החברות המנהלות של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות את הדוח השנתי לשנת 2014 במתכונת מתומצתת.

בדו"ח המקוצר יינתנו דגשים לנושאים העיקריים החשובים למבוטח, למשקיע ולעמית, כמו התשואה השנתית, סכומי הביטוח, גובה הפרמיות ודמי הניהול.

הדוח השנתי ישלח למבוטחים באמצעות דואר ישראל. בנוסף לכך, יוכלו המבוטחים לקבל את הדוח גם באמצעות דואר אלקטרוני וכן, לצפות בו בחשבון האישי המקוון באתר האינטרנט של חברת הביטוח או החברה המנהלת, לפי העניין.

כמו כן, יוכלו המבוטחים לצפות בחשבונם האישי המקוון באתר האינטרנט גם בדוח השנתי המפורט במתכונת אשר הייתה קיימת עד כה. יצוין, כי החל מהדוחות לשנת 2015 אשר ישלחו בשנה הבאה, יחול שינוי גם במבנה הדוח המפורט. לצורך צפייה בחשבון האישי המקוון יש לבצע רישום לשירות באתר האינטרנט של החברה המנהלת.

שינוי באופן משלוח הדוחות הרבעוניים


הדוחות הרבעוניים לא ישלחו עוד בדואר ישראל אלא יוצגו בחשבון האישי המקוון באתר האינטרנט. מבוטח שביקש לקבל את הדוח השנתי בדואר אלקטרוני יקבל באופן זה גם את הדוח הרבעוני.
 
 

נשמח לעמוד לשירותך:

* שדה חובה